از ویکیپدیای فارسی، دانشنامه آزاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
تأسیس ۱۳۱۹
نوع دولتی
رئیس دکتر منوچهر گرجی
معاون دانشجویی دکتر سید حسین گلدانساز
هیأت علمی ۲۰۸
دانشجویان ۳٬۸۵۹
کارشناسی ۲۰۳۸
کارشناسی ارشد ۱۲۲۶
دکترا ۵۹۵
مکان کرج
وب‌گاه http://utcan.ut.ac.ir/fa/index.aspx

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی یکی از موسسات آموزشی-تحقیقاتی دانشگاه تهران می‌باشد.

محتویات

معرفی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ با ادغام دو دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی آغاز کرد. پیشینه دانشکده کشاورزی به سال ۱۳۰۱ و تاسیس مدرسه فلاحت می‌رسد. در سال ۱۳۰۲ این مدرسه با عنوان مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی به گروه‌های آموزشی ماشین‌های کشاورزی، دامپزشکی، نوغان و چایکاری تقسیم شد. در سال ۱۳۱۳ دانشکده دامپزشکی به این مدرسه ملحق شد و این دو تحت عنوان بنگاه‌های علمی فلاحتی به فعالیت خود ادامه دادند. این مرکز در نهایت در سال ۱۳۱۹ به دانشکده تبدیل شد و در سال ۱۳۲۸ به عنوان یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران به رسمیت شناخته شد. این دانشکده قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین دانشکده کشاورزی ایران بوده‌است. همچنین دانشکده منابع طبیعی اولین و بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی منابع طبیعی ایران به شمار می‌رفت. این دانشکده با نام دانشکده جنگلداری در سال ۱۳۴۵ تاسیس شد و از سال ۱۳۵۱ به دانشکده منابع طبیعی تغییر نام داد. قبل از آن رشته جنگل و مرتع از سال ۱۳۲۱ در دانشکده کشاورزی کرج دایر بود و انستیتو جنگل و مرتع نیز به منظور تحقیقات در این زمینه دایر شده‌است.

تاریخچه

اولین مدرسه کشاورزی در ایران در سال ۱۲۷۹ خورشیدی به نام مدرسه فلاحت مظفری، در قریه چهاردانگه تهران تاسیس شد. این مدرسه پس از ۶ سال به محل دانشسرای عالی منتقل گردید و باغ نگارستان برای انجام عملیات کشاورزی آن در نظر گرفته شد. مدرسه فلاحت مظفری در سال ۱۲۸۵ تعطیل گردید و مجددا" در سال ۱۲۹۶ تحت عنوان دبستان برزگران زیر نظر وزارت فوائد عامه، در اراضی کاخ سلیمانیه کرج (محل فعلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی) آغاز به کار کرد. این دبستان در سال ۱۳۰۱ به محل ژاندارمری در خیابان مولوی تهران منتقل وپس از مدت کوتاهی تعطیل گردید. در همین سال، مجددا" این مجموعه با عنوان مدرسه فلاحت آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۰۲ به مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی که به گروههای آموزشی ماشینهای کشاورزی، دامپزشکی، نوغان و چایکاری تقسیم می شد، تغییر نام داد. در سال ۱۳۱۳ دانشکده دامپزشکی به ین مدرسه ملحق شد و این دو تحت عنوان بنگاههای علمی فلاحتی کرج به فعالیت خود ادامه دادند. مجموعه فوق در سال ۱۳۱۹ به دانشکده کشاورزی تبدیل شد و در سال ۱۳۲۸ از وزارت کشاورزی منتزع وبه عنوان یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران، به این دانشگاه پیوست. در سال ۱۳۴۵ دانشکده جنگلداری در جوار دانشکده کشاورزی تاسیس شد و از سال ۱۳۵۱ به دانشکده منابع طبیعی تغییر نام داد. در سال ۱۳۵۴، مرکز تحقیقات بین‌المللی همزیستی با کویر با ساختاری متشکل از ۱۱ بخش پژوهشی در رشته‌های علوم انسانی و طبیعی در واحد مرکزی و چندین ایستگاه پژوهشی در رشته‌های پیرامون کویر و بیابان تأسیس گردید. در سال ۱۳۸۴ دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقات بین‌المللی همزیستی با کویر در چارچوب ساختار جدید دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را به وجود آوردند. این پردیس در حال حاضر با چهار دانشکده و یک مرکز تحقیقات بین‌المللی به شرح ذیل، با ۱۵ گروه آموزشی و ۵ گروه پژوهشی، بزرگترین و جامع‌ترین مجموعه آموزش عالی در کشاورزی و منابع طبیعی در کشور می باشد.

بخش‌های وابسته

 • دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی با ۳ گروه آموزشی.
 • دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی با ۴ گروه آموزشی.
 • دانشکده منابع طبیعی با ۴ گروه آموزشی.
 • دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی با ۴ گروه آموزشی.
 • مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان با ۱ گروه آموزشی و ۴ گروه پژوهشی.
 • گروه مستقل بیوتکنولوژی کشاورزی.

هم اکنون شمار اعضای هیات علمی این پردیس ۲۰۸ نفر شامل: ۴۱ نفر استاد ، ۶۷ نفر دانشیار، ۸۹ نفر استادیار و ۱۲ نفر مربی می‌باشد که به تربیت نزدیک به ۴۰۰۰ نفر دانشجو به شرح ذیل اشتغال دارند.

دانشجوی کارشناسی ۲۰۳۸ نفر.

دانشجوی کارشناسی ارشد ۱۲۲۶ نفر.

دانشجوی دکتری ۵۹۵ نفر. امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی مرکزی پردیس

برخی از امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی پردیس بشرح زیر می باشد

 • کتابخانه: آمار کتاب‌ها و مجلات کتابخانه مرکزی پردیس به شرح زیر است. هر یک از دانشکده‌ها و گروههای آموزشی و پژوهشی نیز دارای کتابخانه‌های تخصصی می باشند که از ذکر آنها خودداری می گردد.

کتاب (جلد) فارسی ۱۶۲۵۰ جلد انگلیسی ۸۲۵۰ جلد سایر زبانها ۱۰۶۵ جلد

__

 • مراکز فناوری اطلاعات پردیس و گروه‌های آموزشی با بیش از ۳۰۰ دستگاه رایانه
 • بیش از ۵۰ آزمایشگاه تخصصی در زمینه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 • تالارهای اجتماعات مجهز، جهت برگزاری جلسات دفاعیه از رساله‌ها و برگزاری همایش‌های علمی و فرهنگی
 • ۱۰ قطب علمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل:

o قطب علمی مدیریت کاربردی گونه‌های چوبی تند رشد o قطب علمی مدیریت پایدار حوزه‌های آبخیز o قطب علمی ارزیابی و بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی o قطب علمی بهبود کیفیت خاک برای تغذیه متعادل گیاهان o قطب علمی مطالعات استراتژی توسعه بخش کشاورزی o قطب علمی اصلاح و بیوتکنولوژی پایه‌های درختان میوه هسته دار o قطب علمی به زراعی، به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهان علوفه ای o قطب علمی کنترل بیولوژیکی آفات و بیماری‌های گیاهی o قطب علمی بهبود کیفیت و کمیت لاشه گوسفندان بومی o قطب علمی حبوبات

 • ۱۲ مجله علمی پژوهشی به شرح جدول زیر که به صورت فصلنامه منتشر می شوند:مجله تحقیقات آب و خاک ایران Iranian Journal of Soil and Water Research ijswr@can.ut.ac.ir

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research ijaedr@can.ut.ac.ir

مجله علوم باغبانی ایران Iranian Journal of Horticultural Sciences ijhs@can.ut.ac.ir

مجله علوم دامی ایران Iranian Journal of Animal Science ijasc@can.ut.ac.ir

مجله دانش گیاهپزشکی ایران Iranian Journal of Plant Protection Science ijpps@can.ut.ac.ir

مجله علوم زراعی ایران Iranian Journal of Field Crop Science ijcs@can.ut.ac.ir

مجله مهندسی بیوسیستم ایران Iranian Journal of Biosystems Engineering ijbse@can.ut.ac.ir

مجله شیلات Journal of fisheries Jfisheries@ut.ac.ir

مجله جنگل و فراورده‌های چوب Journal of Forest and Wood jfwp@ut.ac.ir

مجله بیابان BIABAN desertrc@ut.ac.ir

مجله مرتع و آبخیزداری Journal of Range and Watershed Management Jrwm@ut.ac.ir

مجله محیط زیست Journal of natural environment Jne@can.ut.ac.ir

 • ۲۰ مرکز، موسسه و ایستگاه تحقیقاتی شامل:

o موزه جانورشناسی با قدمت بیش از ۷۰ سال o موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی o موسسه تحقیقات بیمه و ریسک کشاورزی o کارخانه آموزشی و پژوهشی تولید لبنیات o کارخانه آموزشی و پژوهشی کمپوت سازی o باغ گیاهشناسی با دارا بودن ۲۵۰ گونه درختی o هرباریوم با بیش از ۲۷۰۰۰ نمونه گیاهی از فلور ایران o ایستگاه تحقیقاتی علوم باغبانی o مرکز تحقیقات حفاظت آب و خاک o ایستگاه تحقیقات ورمی کمپوست o مزرعه آموزشی و پژوهشی علوم زراعی o ایستگاه تحقیقات علوم دامی o بانک ژن گندم و حبوبات o ایستگاه تحقیقاتی طالقان o جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار با وسعت ۸۰۰۰ هکتار o چهار ایستگاه پژوهشی تحقیقات بیابان در شهرهای کرمان، بیرجند، سمنان و کاشان o مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

فعالیت‌های پژوهشی

دانشکده‌های مختلف در حوزه امکانات استانداردی که در پردیس و مراکز وابسته به آن وجود دارد، پروژه‌های تحقیقات مختلفی را به انجام رسانده‌اند. کارهای به انجام رسیده تا کنون نقش به سزایی در توسعه صنعت کشاورزی ایران داشته‌است. متخصصان بسیاری نیز با به تحقق رساندن اهداف آموزشی و پژوهشی نقش مهمی را در ارتقاء فرهنگی و علمی دانشگاه تهران و کشور ایفا کرده‌اند. برخی از تحقیقات انجام شده برروی ساختار سد منطقه‌ای، توسعه روستایی، رابطه بین IT و فناوری آموزشی در کشاورزی، خاک شناسی، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی و GM foods تمرکز یافته‌است. علاوه برآن بحث احیا و مصرف اکوسیستمهای آبی و خاکی و نگهداری و تصفیه آن از اهمیت بالایی در نزد اعضاء هیات علمی و محققان دانشکده‌های مختلف برخوردار است. دیگر پروژه‌های تحقیقاتی برروی صنعت و علوم چوب و احیای مناطق بیابانی تمرکز یافته‌است.

امکانات آموزشی و پژوهشی

کتابخانه دانشکده منابع طبیعی

 • ۷۲ آزمایشگاه‌های تخصصی
 • ۱۳ سایت کامپیوتر
 • ۳ مجله: «منابع ملی ایران»، «علوم کشاورزی ایران» و «مجله پژوهش مهندسی بیوسیستم کشاورزی»
 • کارخانه شیر پاستوریزه
 • باغ گیاه شناسی، موزه جانورشناسی و گلخانه
 • مزرعه آموزشی-پژوهشی واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به منظور ارائه امکانات کمک آموزشی به دانشجویان و محققان زراعت و اصلاح نباتات، گیاه پزشکی و علوم باغبانی
 • مرکز پژوهشی و بین‌المللی همزیستی با کویر
 • ایستگاه پژوهشی طالقان
 • جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار (نوشهر)
 • ایستگاه پژوهشی کوهین با عنوان «ایستگاه حفاظت آب و خاک مزارع خشک»
 • مرکز پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی
 • مرکز پژوهشی گروه باغبانی
 • مرکز پژوهش کنترل بیولوژیک

امکانات رفاهی کارکنان ودانشجویان

 • استخر سرپرشیده ( آقایان وخانمها)
 • زمین چمن
 • سالن ورزشی (آقایان وخانمها)

منابع

 • روابط عمومی دانشگاه تهران
 • روابط عمومی دانشکدهِ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • وب‌گاه دانشگاه تهران
 • دانشنامهِ اطلاعات پردیس‌های دانشگاه تهران، روابط عمومی دانشگاه تهران، ۱۳۸۴
 • شناسان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳

پیوند به بیرونSponsored Ad
شب گیلان: آوای زیبای مهدی حقی همراه موسیقی‌ و بوفه کامل ...
شنبه، ۲۷ می ۲۰۱۷
بورسیه زبان انگلیسی‌ EHLS برای فارسی زبانان متقاضی ...
رویدادهای ایرانی سراسر جهان
به زور حجاب نه، اما برای احترام بله! عکس پوشش متفاوت همسر و دختر ترامپ در عربستان و واتیکان
شوخی پاپ با همسر ترامپ: شوهرت کی وزن کم میکند؟
علت استعفا و خروج قائم مقام قالیباف از کشور
مجری مشهور تلویزیون تهدید به قتل شد! +عکس
شخصیت شناسی ترامپ و همسرش ملانیا از روی دستخط+ عکس
جمشید مشایخی: من اهل تعارف نیستم، اگر روحانی انتخاب نمی شد در ایران نمی ماندم
بدون تعارف با میوه فروش جانباز اردبیلی حامی روحانی ...
روحانی در کدام استانها و کشورها بیشترین رای را ...
این دو بانوی ایرانی پرچم ایران را در بالای بلندترین ...
تصاویر و ویدیوهای مستند روایت آزادسازی خرمشهر
زنان این استان دور افتاده الگوی سایر ایرانیان شده ...
تصاویر کارناوالهای خودجوش شادی هواداران روحانی ...